Zapraszamy do udziału w szkoleniu "Doskonalenie audytowania w ramach Systemu KZR INIG", które odbędzie się w dn. 28-29 listopada 2016 r. w Hotelu Zawiercie. Szkolenie, prowadzone w formie warsztatów kalibracyjnych, adresowane jest do audytorów jednostek certyfikujących, osób odpowiedzialnych w jednostkach certyfikujących za wdrożenie i nadzorowanie procedur KZR INiG, firm i osób zajmujących się wdrażaniem wymagań KZR INiG i przygotowywaniem do audytów przedsiębiorców, a także podmiotów certyfikowanych i przygotowujących się certyfikacji.

 

Celem szkolenia jest ujednolicenie podejścia i interpretacji dowodów przedstawianych podczas audytów, szczególnie w zakresie obliczania emisji gazów cieplarnianych W związku z trwającym procesem zamian i aktualizacji dokumentów systemowych, celem szkolenia jest również zapoznanie zainteresowanych podmiotów z nowymi wymaganiami. Podczas szkolenia dyskutowane będą również szczególne i trudne przypadki występujące podczas audytów Systemu KZR INiG.

Więcej informacji na stronie Systemu KZR-INIG.